Drogi Inwestorze! nie zapomnij o odliczeniu strat!

Posted by on mar 18, 2014 in Artykuły | 0 comments

Inwestor dokonujący pomyślne transakcje giełdowe nie uniknie zapłacenia podatku od zgarniętego z tej racji zarobku, a także i wysłania w wyznaczonym terminie zeznania podatkowego pit38. Co ciekawe, przy wypełnianiu zeznania trzeba uwzględnić również stratę.

Gdy łączna ilość kosztów zdobycia przychodów jest wyższa od przychodów zdobytych z okazji odpłatnego sprzedania papierów wartościowych, możemy to nazwać stratą podatkową. Wykazujemy ją w pit 38 druk ten tyczy się bowiem podatków od giełdowych zysków. O tym, dlaczego warto tak uczynić oraz o sytuacjach, gdy ta kwestia jest niejasna, piszemy w poniższym artykule.

Deklaracja straty

Strata to konsekwencja poniesienia przez rozliczającego się opłat podatkowych większych niż zdobyty przez niego zysk. Wymienia się dwa główne powody, przez które warto się przemóc i uzupełnić deklarację dotyczącą straty. Pierwszy, to wymknięcie się sankcjom wynikającym z nieprzedstawienia uzyskanych dochodów (w tym momencie straty). Jeżeli nie dokonamy pit 38 objaśnienia przed urzędem skarbowym mamy zapewnione. Drugi powód to możliwość zminimalizowania podstawy opodatkowania przy następnych rozliczeniach. Jeżeli w zeszłych latach, przedstawialiśmy stratę, mamy okazję obniżyć wielkość płaconego podatku następnym razem. Można to zrobić za pośrednictwem obniżeja o jej wysokość zarobków, uzyskanych z identycznego źródła, przez kolejnych pięć lat.

Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z okazji odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (czyli krótka sprzedaż),
  • pochodnych instrumentów finansowych,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

Co warto odnotować, największa wysokość obniżki na jeden rok nie przekracza 50% wskazanej przedtem kwoty straty. Suma w pozycji 28 („Straty z lat ubiegłych”) nie może także przebić stawki dochodu w pozycji 26. tego samego zeznania, co pit-38 broszura wyraźnie podkreśla.

 

Odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym

 

Często mającą miejsce sytuacją jest ta, gdy w tym samym roku podatkowym inwestor osiąga przychód, jaki musi opodatkować z okazji własnoręcznego inwestowania na giełdzie, a w tym czasie zalicza stratę poprzez uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym. Dużo ludzi myśli wtedy, czy tę stratę odlicza się w pit 38 druk 2012 albo w innych latach.

Urząd skarbowy interpretuje prawo tak, że inwestorzy nie mogą łączyć inwestycji giełdowych z korzyściami zdobytymi na drodze funduszu inwestycyjnego. 

Strata z akcji upadłej spółki

Upadek spółki i usunięcie jej akcji z obrotu nie jest podstawą zdeklarowania straty w wysokości sumy, jaką inwestor poświęcił na pozyskanie jej udziałów. Taki wydatek można zakwalifikować jako koszt poniesienia zysku, dopiero gdy nastąpi odpłatne ich zbycie. Dobry dla formuły pit 38 przykład to zbycie takich akcji za skrajną liczbę, np. 1 grosz. Nie nadaje się do tego jednak darowizna, ponieważ wyłącznie odpłatne zbycie pozwala koszty na jej zakup zakwalifikować jako koszt podatkowy.

Oddalenie akcji skończonej spółki z obrotu niekoniecznie oznacza, że nie ma szans już prowadzić obrotu odpowiadającymi jej papierami wartościowymi. Robi się to w drodze umów cywilnoprawnych. Jeżeli akcje w dalszym ciągu widnieją wpisane na rachunku maklerskim, przeniesienie praw własności następuje w sytuacji wykonania wymaganego zapisu na rachunku papierów wartościowych.

Powyższa interpretacja bywa dla niektórych zaskakująca. Wszak dochody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie czy z udziału w funduszach wytyczają się z tego samego źródła, a ponadto, opodatkowane są według 19% stawki podatku. Różnica pochodzi stąd, że inne są formy opodatkowania. Jeśli dochód został pozyskany ze sprzedaży akcji, opodatkowujemy go według normalnych reguł, rozliczając zeznanie PIT-38. W sytuacji zysków z funduszu, płatnikiem zostaje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a podatek pobierany jest ryczałtem.

Z uwagi na sposób poboru podatku, nie istnieje także możliwość zmniejszenia dochodu z funduszy o straty z pozostałych funduszy kapitałowych.

PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>