Jak uzupełnić Pit 37?

Posted by on mar 14, 2014 in Artykuły | 0 comments

Rozliczanie pit 37 jest nie lada wyzwaniem. Deklaracja ta dotyczy zysków pozyskanych i rozliczanych samodzielnie przez płatników. Pity 37 wysyłają pracownicy, zleceniobiorcy i ci, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Pity 37 to rozliczenie tych, którzy…

 

Rozliczanie pit 37 dotyczy obywateli, którzy jedynie za pomocą płatnika otrzymali dochody ze źródeł położonych na terytorium Polski, przede wszystkim z tytułu:

 • wynagrodzeń i dodatkowych dochodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego,emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

 • przychodów za pracę przyznanych tymczasowo aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną,zysków z umowy aktywizacyjnej,

 • dochodów z racji praw autorskich czy innych praw majątkowych,świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy czy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • przychodów z działalności pełnionej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, działalności sportowej, pełnienia obowiązków społecznych),
 • stypendiów,
 • przedemerytalnych zasiłków i świadczeń,zysków z racji członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub pozostałych spółdzielniach dedykowanych rolnej produ
 • dotacji finansowych z ubezpieczenia społecznego,
 • jak również podatników, którzy:
 • opodatkowanych według typowych zasad przy skali podatkowej,

 • nie mają obowiązku doliczania do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,

 • nie pełnili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnych działów produkcji rolnej 

 • nie zaniżają przychodów o straty z lat ubiegłych.

 

Jeżeli podatnik twierdzi, że podatek wyliczony jest za duży, trzeba jeszcze raz zweryfikować dane wpisane według pit 11. Jest szansa, że przy kwocie przychodu wpisano o niefortunne zero za dużo albo pominięto w uzupełnianiu którąś rubrykę. Finalnie można również sprawdzić, czy przy wypełnieniu przesłanej deklaracji błędu nie popełnił pracodawca. Warto również ponownie sprawdzić, czy rozliczający nie ma prawa do dodatkowych ulg i odliczeń.

Pit 37 instrukcja krok po kroku

 

Krok 1

– podanie danych osobowych, wybór sposobu opodatkowania

 

Krok 2

– zamieszczenie dochodów obywatela

Zyski wpisuje się na podstawie formularza pit 11, przekazanego od pracodawcy. Dane z pit 11 to: koszty uzyskania przychodu, przychód, zaliczka pobrana przez płatnika, zdrowotne i społeczne składki na ubezpieczenie. Przychód w programach do rozliczanie pit 37 jest wyliczany przez system.

 

Krok 3

– ulga za Internet w pit37

Udostępniana przez Ministerstwo Finansów instrukcja przekazuje, że obywatel uprawniony jest do wykorzystania możliwości odliczenia wydatków poniesionych na Internet w zamkniętym roczniku (decyduje data zapłaty rachunku).

 

Krok 4

– ulga na dziecko

Ustawodawca przewidział także ulgę na rzecz opieki nad dziećmi, uzupełniając pit 37 podatek zostanie pomniejszony po podaniu numeru PESEL, danych osobowych oraz daty narodzin dziecka (albo każdego z dzieci).

 

Krok 5

– obliczenie zobowiązania podatkowego

Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o wydatki związane z jego uzyskaniem oraz odliczenia od przychodu. W pit 37 podatek należny to iloczyn stawki podatkowej oraz podstawy opodatkowania uszczuplony o składki na ubezpieczenia zdrowotne i inne możliwe odliczenia. W aplikacjach komputerowych do uzupełniania pit37 stanie się on obliczony automatycznie.

 

Krok 6

– ofiarowanie 1% podatku

1 procent podatku bywa przekazany Organizacji Pożytku Publicznego.

 

To etap, na którym kończy się wzor pit 37. Przed wysłaniem deklaracji obywatel musi jeszcze zweryfikować prawdziwość wprowadzonych danych, w tym najważniejszą kwotę dochodu, kwotę należną do zapłaty w urzędzie skarbowym oraz kwotę podatku naliczonego. Jeżeli w minionym roku osoba rozliczająca pit 37 pracowała w takim samym miejscu i zyskała podobny przychód, może sprawdzić, czy kwoty są podobne.

Rozliczanie pit 37 finalizuje się dostarczeniem deklaracji do urzędu skarbowego. Można to zrobić osobiście albo korzystając z Internetu, przekazując tak zwaną e-deklarację. Przy obu sposobach przekazania zeznania pit 37 warto wydrukować potwierdzenie. Zarchiwizowany dokument trzeba mieć w domu przez 5 lat. W takim czasie fiskus ma prawo wymagać jego pokazania w sytuacji kontroli.

Sprawdź! program pit 38

PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>