Jakie prawa, jakie obowiązki mamy w Polsce?

Posted by on mar 11, 2014 in Artykuły | 0 comments

Ministerstwo Finansów ustanawia najważniejsze prawa i obowiązki każdego podatnika. Ich wiedza może ułatwić wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych, rozliczenie pitu i monitorowanie, czy prawa nie są nadużywane i czego wolno oczekiwać od urzędu skarbowego. 

Obowiązki

Płatnik ma także obowiązki względem urzędu skarbowego. Mają one poradzić w poprawnym i terminowym rozliczeniu, jako że dobry pit to zasada prostego i szybkiego załatwienia sprawy.

Obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym

Jednostki prawne mają obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Ażeby go uzyskać muszą oddać zgłoszenie identyfikacyjne na określonym formularzu. Jednostki fizyczne potrafią podawać się przy rozliczeniach tylko numerem PESEL. Nie potrzebują się one nigdzie rejestrować.

Obowiązek przestrzegania terminów płatności

Terminowe płacenie podatków jest jednym z najistotniejszych obowiązków podatnika. Daty ostateczne dzielą się w zależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego i rodzaju podatku. W przypadku przekroczenia terminu, bez poinformowania podatnika, naliczane zostają odsetki za zwłokę.

Obowiązek przechowywania dokumentacji

Do czasu ukończenia terminu przedawnienia (5 lat od końca roku kalendarzowego, w jakim upłynął okres płatności podatku), podatnik ma obowiązek przechowywać wszystkie dokumenty podatkowe (rachunki, faktury, księgi podatkowe itp.).

Obowiązek zawiadamiania organu o zmianie adresu

Wszelka zmiana adresu w prowadzeniu podatkowym skończenia się okresu zgłoszona do urzędu. W przypadku wyjazdu za granicę na czas co najmniej dwóch miesięcy, jesteśmy w obowiązku mianować pełnomocnika ds. doręczeń. Jeżeli ta zmiana nie zostanie zgłoszona, przesyłki przyjmuje się za oddane pod stary adres.

Inne obowiązki podatnika:

a)      Opłata skarbowa

b)      Obowiązek stawiania się na wezwanie urzędu

c)      Obowiązki w trakcie kontroli podatkowej (wyjaśnienia, udostępnianie dokumentów)

Prawa

W poniższym tekście wyróżnione są prawa podatnika wraz z konkretnym wyjaśnieniem. Oczekujący pit do wypełnienia wcale nie musi wywoływać negatywnych skojarzeń, kiedy poznamy się z przysługującymi nam prawami.

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Jeżeli zapłacony został nienależny podatek lub w wysokości wyższej niż standardowa (zarówno w wypadku zaliczek na podatek) podatnikowi, po pomniejszeniu ewentualnych zaległości podatkowych, przysługuje zwrot należnych pieniędzy z przepłaconych pitów. Kierowane są one na podane konto bankowe lub w wypadku braku jego bycia – w gotówce. Jeżeli zostaje ona przesłana przekazem pocztowym, od jej cenie odliczany jest koszt wysyłki.

Prawo do korekty deklaracji

W przypadku popełnienia pomyłki w wypełnianej deklaracji a jeżeli pit do druku już poszedł i pozostał przekazany do urzędu, można wykonać korekty. Takie prawo zostaje natomiast zawieszone, jeżeli przeciw podatnikowi toczy się postępowanie podatkowe lub przechodzi on kontrolę podatkową. Ażeby skorygować błąd należy oddać korygującą deklarację i wyjaśnienie przyczyn dokonywanej korekty.

Prawo do żądania zaświadczenia

Jeżeli podatnik wymaga oficjalnego potwierdzenia pewnych wydarzeń lub stanu prawnego, urzędnik na jego żądanie, w przeciągu 7 dni posiada obowiązek wystawić takie zaświadczenie.

Prawo do ochrony danych

Wszystkie informacje podane w deklaracjach skarbowych także we wszystkich innych dokumentach a informacjach kierowanych do urzędu skarbowego, jak np. pity 2013, są objęte tajemnicą skarbową.

Prawo do terminowego załatwienia sprawy przez urząd

Prawem  podatnika jest oczekiwanie, iż jego sprawa będzie wzięta pod uwagę bez zbędnej zwłoki. Urząd posiada czas na zrealizowanie jej do miesiąca, chyba iż sprawa jest nadzwyczaj skomplikowana - wtedy do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku, kiedy sytuacja nie zostanie rozpatrzona w terminie, organ posiada obowiązek powiadomić interesanta wraz z podaniem przyczyny niedotrzymania terminu i wskazaniem okresu wypełnienia zobowiązania.

Inne prawa podatnika to:

a)      Prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

b)      Prawo do zaskarżenia postanowienia

c)      Prawo do pisemnej interpretacji

d)      Prawo do ustanowienia pełnomocnika do podpisania zeznania (deklaracji)

e)      Prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym

f)       Prawo do przywrócenia terminów procesowych

g)      Prawo do zaskarżenia decyzji

h)      Prawo do wzruszenia ostatecznej decyzji

i)        Prawdo do wystąpienia o zwrot kosztów postępowania

j)        Prawa w zakresie kontroli podatkowej

Poznaj prawa i obowiązki podatnika w Polsce. Nie bój się rozliczać z podatku online - masz na to czas do końca kwietnia 2014 roku.

Zobacz! program pit 38

PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>