Kogo dotyczy i do czego służy Pit 11?

Posted by on kwi 11, 2014 in Artykuły | 0 comments

Firma, organizacja czy instytucja zatrudniająca pracowników, przez cały czas trwania stosunku pracy opłaca za nich kwoty na podatek dochodowy. Pod koniec roku płatnik jest zobowiązany wystawić każdemu pracownikowi PIT-11 (pit 11 pobierz). To jest deklaracja dotycząca dochodów uzyskanych w tej organizacji i jest potrzebna podatnikowi do wypełnienia osobistego druku podatkowego. W PIT-11 musimy także uwzględnić dochody zwolnione z podatku. Nie wykazuje się zaś dochodów, od których odprowadzono podatek ryczałtowy.

Jak rozliczyć pit 11 przez Internet

Pracodawcy mają też opcję dostarczenia pracownikom danych o dochodach przez Internet, potwierdzając je skutecznym podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów na swojej stronie umieszcza taką informację tyczącą się także e-pit 11 :

Statystyki wskazują na coraz powszechniejsze korzystanie z możliwości załatwiania spraw z urzędem skarbowym przez Internet. Drogą elektroniczną mogą być składane między innymi informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Deklaracje w takiej formie przekazywać można nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności. To najszybsza, najwygodniejsza, a przede wszystkim bezkosztowa forma rozliczeń z urzędem skarbowym w porównaniu z rozliczeniem w tradycyjnej formie papierowej.”

Wypada zatem skorzystać z naszego programu, za pomocą którego możemy łatwo i błyskawicznie wpisać dane i przesłać do urzędu skarbowego. Funkcjonuje zarazem formularz pit 11 do pobrania – można go zachować na komputerze. Jedynym warunkiem składania dokumentów w takiej wersji jest konieczność złożenia, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, druku UPL-1 w postaci papierowej (zezwolenie do podpisywania formularza składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

Co jeśli jedna osoba miała kilka umów?

Często zdarza się, że pracownicy zaangażowani są zarazem na umowę zlecenie, czy umowę o pracę jak i o dzieło. Rodzi się wtedy pytanie, w jaki sposób rozliczać takie sytuacje. To proste. Należy przygotować dla takiego podatnika jeden pit oraz podać w nim wszelkie dochody, od jakich firma powinna naliczyć zaliczkę na podatek oraz które wchodzą do rozliczenia w fizycznym zeznaniu rocznym.

Kto ma obowiązek wystawienia PIT-11?

Jak było już wspomniane, obowiązek wydania tego druku leży przede wszystkim na zakładach pracy biorących zaliczki na podatek dochodowy od osób, które przychody nabywają ze swojej służby lub pracy. Do grona podmiotów, które wystawiają PIT-11 zalicza się też podmioty, wypłacające różnego typu należności.

Przykłady:

  • areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającą tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • zakłady pracy, jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne – od wystawianych przez nie stypendiów,
  • osoby prawne/jednostki organizacyjne wydające emerytury i renty spoza kraju – od wystawianych przez nie emerytur i rent,
  • spółdzielnie – od oprocentowania składek pieniężnych członków spółdzielni, doliczanego w wagę kosztów tej spółdzielni,
  • centrum integracji społecznej – od wystawianych świadczeń integracyjnych i premii integracyjno-motywacyjnej, przypisywanych na zasadach ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wręczanych żołnierzom świadczeń pieniężnych pochodzących z zasad przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

    Składki ubezpieczeniowe

    Płatnik w PIT-11 okazuje też składki na społeczne ubezpieczenie płacone w roku podatkowym przez niego ze środków podatnika (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, z powodu uczestniczenia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo innej spółdzielni trudniącej się produkcją rolną). Ponadto, określa wysokość składki pobranej w trakcie roku podatkowego, w powiązaniu z przepisami na temat świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych środkami publicznymi. Płatnik nie wykazuje w PIT-11 kwot, jakich filar wymiaru stanowi dochód wolny od podatku. Przedstawia zaś kwotę wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek.

Przedstawienie pracownikowi deklaracji PIT-11 jest obowiązkiem niemal każdego pracodawcy. Odpowiadamy na pytania, przypominamy do kiedy jest termin składania pit 11 i sugerujemy jak skorygować błędy. 

Sprawdź też!  program pit

PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>