Kompendium wiedzy o Pit 36

Posted by on sty 30, 2014 in Artykuły, PIT 36 | 0 comments

Obywatele mający pozarolniczą działalność gospodarczą przed końcem kwietnia muszą podjąć wyzwanie z pit 36 formularz ma wiele (bo aż 17) części, nie musi jednak sprawiać rozliczającym się sporych kłopotów. Prezentujemy ulgi podatkowe 2012 i udzielamy informacji, do kiedy pit 11. W następnej części pomożemy dokonać obliczenie podatku oraz doradzimy co zrobić, ażeby pit roczny nie był kojarzony z przykrym obowiązkiem.

Kto wypełnia pit 36?

Druk pit 36 składają osoby, jakie w bieżącym roku uzyskały wszelkie profity opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Uwzględniając w tym osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na ogólnych zasadach przy uwzględnieniu skali podatkowej (również takich, które korzystają z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jeśli dokonują rozliczeń w jednym z pięciu kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f uchwały) oraz oddziały wyjątkowe produkcji rolnej opodatkowane na formalnych zasadach przy użyciu skali podatkowej. Pit 36 są zmuszeniu też zwrócić ci podatnicy, którzy otrzymali przychody:

 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o identycznym charakterze, opodatkowanych na podobnych warunkach,
 • ze źródeł krajowych, od jakich odpowiedzialni byli sami opłacać zaliczki na podatek,
 • ze źródeł profitów umieszczonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (inaczej mówiąc byli zatrudnieni u obywatela spoza terytorium kraju),
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy przyłożeniu skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku fiskalnego nie posiadał obowiązku odprowadzania zaliczek

Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

Ulg, które można potrącić od podatku w przypadku deklaracji pit 36 istnieje wiele. Obliczenie podatku obejmuje ulgi podatkowe 2012:

 • ulga internetowa – obywatel pozwala umniejszyć własny profit o wydatki powiększone w ciągu roku na sieć, jednak maksymalnie kwota może wynieść 760 zł; nie ma teraz obowiązku uzasadniania wydatków fakturą VAT, w ramach pomocy można też odliczać nakłady na sieć, spośród jakiego obywatel wykorzystuje przez komórkę,
 • ulga prorodzinna - przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do jakiego podatnik, w roku skarbowym: sprawował kontrolę rodzicielską; spełniał rolę opiekuna prawnego, gdyby dziecko z nim mieszkało; pełnił opiekę poprzez spełnianie roli rodziny przejściowej na bazie orzeczenia sądu czy ugody nawiązanej ze starostą,
 • ulga mieszkaniowa- dotyczy płatników, jacy ze środków uzyskanych ze sprzedaży posiadłości zdobyli obiekt mieszkalny lub lokal mieszkalny, użytek pod koncepcję budynku mieszkalnego; podjęli się przebudowy lub remontu własnego budynku mieszkalnego czy własnego lokalu mieszkalnego,
 • ulga rehabilitacyjna – za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakłada się koszty wzięte na realizację oraz wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych odpowiednio do potrzeb powstających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb powstających z niepełnosprawności, zakup oraz restaurację indywidualnego sprzętu, urządzeń a narzędzi technicznych potrzebnych w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, odpowiednio do potrzeb powstających z niepełnosprawności, z wyjątkiem urządzeń gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw oraz materiałów (pomocy) szkoleniowych, odpowiednio do potrzeb powstających z niepełnosprawności, odpłatność za przebywanie na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za przebywanie na leczeniu w ośrodku lecznictwa uzdrowiskowego, za przebywanie w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • odliczenia połączone z przekazywaniem darów.

  Kto wypełnia pit 36?

  Formularz pit 36 tworzą osoby, które w danym roku miały jakiekolwiek zyski opodatkowane w formie skali podatkowej (18-32%) bez uczestnictwa płatnika. Włączając w to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na powszechnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (również takich, które wykorzystują z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub jeśli rozliczają się w jednym z pięciu następnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f uchwały) oraz przydziały wyspecjalizowane produkcji rolnej opodatkowane na ogólnie przyjętych podstawach przy wykorzystaniu skali podatkowej. Pit 36 są zmuszeniu także dostarczyć ci obywatele, którzy otrzymali profity:

  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o takim samym charakterze, opodatkowanych na ogólnych zasadach,
  • ze źródeł krajowych, od jakich przymuszeni byli indywidualnie wpłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów zamieszczonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (innymi słowy mieli pracę u obywatela spoza terytorium kraju
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy przyłożeniu skali podatkowej, od jakich ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie posiadał obowiązku odprowadzania zaliczek

Ostatnie pytanie – do kiedy pit 11

Świadomość do kiedy pit 11 ma dojść do pracownika, umożliwi wykonanie informacji koniecznych do zrealizowania pit 36. Czas na przekazanie pracownikom oraz fiskusowi druku pit 11, zawierającego m.in. wiedzę o osiągniętych w 2012 r. dochodach, mija z końcem lutego. Pracodawca nie musi wykonywać tego osobiście – najpóźniej 28 lutego dokument można wysłać pocztą. Za niewywiązanie się z tego obowiązku właściciel firmy może być ukarany grzywną.

Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

Ulg, które można odliczyć z podatku w przypadku deklaracji pit 36 jest mnóstwo. Obliczenie podatku obejmuje ulgi podatkowe 2012:

 • ulga internetowa – płatnik może pomniejszych swój zysk o wydatki powiększone w ciągu roku na sieć, jednakże maksymalnie kwota może wynieść 760 zł; nie ma obecnie obowiązku dokumentowania wydatków fakturą VAT, w ramach ulgi można też wydzielać nakłady na sieć, z jakiego obywatel posiada przez telefon komórkowy,
 • ulga prorodzinna - przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do jakiego podatnik, w roku skarbowym: sprawował kontrolę rodzicielską; sprawował powinność opiekuna prawnego, gdyby dziecko z nim przebywało; pełnił opiekę poprzez spełnianie roli rodziny opcjonalnej na bazie postanowienia sądu lub ugody ustalonej ze starostą,
 • ulga mieszkaniowa- dotyczy płatników, którzy ze środków uzyskanych ze sprzedaży posiadłości zdobyli obiekt mieszkalny lub lokal mieszkalny, użytek pod koncepcję budynku mieszkalnego; podjęli się poprawki lub remontu swego domu mieszkalnego lub swego lokalu mieszkalnego,
 • ulga rehabilitacyjna – za wydatki które odlicza się w ramach ulgi rehabilitacyjnej ma się koszty wzięte na realizację oraz umeblowanie mieszkań i budynków mieszkalnych odpowiednio do potrzeb wychodzących z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wychodzących z niepełnosprawności, zakup oraz naprawę własnego sprzętu, urządzeń a narzędzi technicznych potrzebnych w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, odpowiednio do potrzeb wychodzących z niepełnosprawności, z elementem sprzętu gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw oraz produktów (pomocy) szkoleniowych, odpowiednio do potrzeb wychodzących z niepełnosprawności, opłata za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • odtrącenia powiązane z przekazywaniem darów. 

Obliczenie podatku jest proste, starczy kilka rad a pit roczny nie będzie stanowił dla podatnika najmniejszego problemu. Po pierwsze dzięki dostępnym programom do wykonania deklaracji pit, złożenie oświadczenia stało się intuicyjne. Każdy z nich pomoże użytkownikowi przez procedurę krok po kroku, dokonując niezbędnych obliczeń. Większość z nich ma wprowadzone bazy urzędów skarbowych, powiatów oraz gmin z całej Polski hamując potrzebę posiadania dodatkowych informacji. Podatnikowi pozostaje sprawdzenie, czy na każdym kroku do danych nie wkradł się błąd oraz podjęcie decyzji, czy złożyć PIT osobiście czy przez Internet. Sprawdź! sii.org.pl

PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>