Rodzaje stawek podatkowy, jakie stawki podatkowe obowiązują w Polsce

Posted by on mar 6, 2014 in Artykuły | 0 comments

Dostarczenie oświadczenia podatkowego to ciężki obowiązek, który nawiedza każdego roku dziesiątki milionów Polaków. Jakie są rodzaje podatków, jakie wpływają nimi stawki podatkowe 2013 oraz jak dokonać odliczenia od podatku 2013? Zapraszamy do lektury!

Stawki podatkowe 2013

Stawką podatku jest wybierany procentowo albo kwotowo wskaźnik którym można posłużyć się przy obliczaniu należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Stawki podatkowe 2013 podzielić można na:

  • W ramach podatku od artykułów oraz usług: podstawowa 23%, obniżone 8%, 7%, 5%, 4% oraz 0%, stawka zwolniona (umowny okres obejmujący grupę towarów oraz usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT)
  • W ramach grupy podatek dochodowy stawki tworzą się następująco: osoby prawne oraz fizyczne, które zdecydowały się na liniową metodę rozliczenia podatku dochodowego objęte są 19% stawką tego podatku, osoby fizyczne rozliczające swoje przychody na zasadach ogólnych według skali podatkowej objęte są stawkami 18% albo 32% podatku dochodowego, podatek dochodowy od przychodów nieujawnionych (sankcyjna stawka podatku stosowana w przypadku zatajenia przychodów) – 75%
  • W ramach podatku od czynności cywilnoprawnych: udzielenie pożyczki 2%, kapitału zmiana umowy spółki 0,5%, sprzedaż nieruchomości oraz rzeczy ruchomych 2%, sprzedaż praw majątkowych 1%.

  Rodzaje podatkow

  Wśród podatków można wyróżnić pomiędzy innymi:

  • Bezpośrednie i pośrednie – źródłem podziału stanowi stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku, podatkami bezpośrednimi pokryte są przychody i majątek podatnika (przychodowy, dochodowy, majątkowy), podatki pośrednie natomiast stanowią składnik cen towarów i usług (VAT, akcyza)
  • Z powodu na podmiot podatku (mianem tym charakteryzuje się osobę odpowiedzialną do uiszczenia daniny i tego, kto ją pobiera na własną rzecz). Ze względu na tę kolejną grupę wyodrębnić wolno: centralne (podatek od materiałów i usług, akcyzowy, od gier i ryczałt), lokalne (od nieruchomości, od spadków i darowizn, od środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych), wspólne (zasilające po części kasę Skarbu Państwa, a po części samorządy terytorialne – od osób fizycznych i prawnych)
  • Ze powodu na temat podatku: przychodowe, dochodowe (od osób fizycznych i od prawnych), obrotowe (np. VAT, akcyza), majątkowe (od nieruchomości, spadków i darowizn, od środków transportowych).

  Odliczenia od podatku 2013

  Odliczenie od podatku daje podatnikowi prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w wielu sytuacjach. Odliczenia do podatku 2013 można wykonać w ramach:

  • Ulgi na dzieci – podług prawa ulga przypada na dowolne małoletnie dziecko (do 18 roku życia czy w wypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia), w stosunku do którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską czy spełniał funkcje prawnego opiekuna bądź także rodziny zastępczej, limit ulgi określany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, poprzez jakie podatnik wychowywał dziecko (za każdy miesiąc opieki przypada mu 1/12 ulgi)
  • Ulgi na Internet – odliczyć można wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet, nie posiada konieczności dokumentowania dokonania zapłaty za pomocą faktury VAT, wystarczy dowód, z którego pochodzi, iż podatnik taki wydatek poniósł (np. rachunek)
  • Ulgi od darowizny – podstawowa ulga za darowizny daje uprawnienie do odpisania od przychodu wydatków na szczytne cele do 6% rocznego przychodu (niezbędny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, nazwa i adres instytucji)
  • Ulgi za krew – honorowi dawcy mają przywilej oczekiwać na ulgę równorzędną z podatnikami ze szlachetnym sercem - dar krwi zaliczany jest za zwykłą darowiznę i podlega limitowi 6%
  • Ulgi na cele rehabilitacyjne - przypada osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom z którymi mieszkają osoby niepełnosprawne na utrzymaniu, m.in.: ulga na zakup leków, ulga na wydatki na rehabilitację (pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zabiegi rehabilitacyjne)
  • Ulgi odsetkowej – w ramach tzw. praw nabytych większość osób, jakie przed końcem 2006 roku otrzymały kredyt nadal może używać ulgę na spłatę kredytu mieszkaniowego.

  Poznałeś już sposób na obliczanie podatku dochodowego, masz już świadomość, jakie są rodzaje podatkow i stawki podatkowe 2013. Masz świadomość na jakie odliczenie od podatku 2013 możesz oczekiwać, teraz możesz śmiało zabrać się do przeprowadzenia zaświadczenia podatkowego.

  Sprawdź też! sii.org.pl

  PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

  Leave a Reply

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>