Rozliczenie roczne pit – wiadomości

Posted by on kwi 11, 2014 in Artykuły | 0 comments

Do kiedy pity mają obowiązek pojawić się w urzędzie skarbowym? Jak przedstawia się terminarz pit 2013? Podsumowujemy wszystkie najważniejsze informacje deklaracji pit.

Rozliczenie pit do kiedy mamy czas na złożenie zeznania?

Rozliczenie roczne pit realizujemy do 30 kwietnia. Ów termin dotyczy osób płacących podatek na wzór skali jak też płatników podatku liniowego. W tym czasie wysyłamy:

 • pit 36 – osoby mające działalność gospodarczą,
 • pit 36L - osoby, które mają liniową stawkę podatkową,
 • pit 37 – pracownicy, którzy rozliczają się na podstawie pit 11,
 • pit 38 – gracze giełdowi,
 • pit 39 – dochody z nieruchomości.

Dostarczając do urzędu skarbowego formularz pit termin złożenia deklaracji kończy się z dniem 30 kwietnia. Podatnicy, którzy postanowią nie złożyć rozliczenia podatkowego w tym czasie, mogą otrzymać karę. Termin wysłania pit ma także znaczenie w wypadku zwrotu z podatku. Im żwawiej rozliczymy się z urzędem, tym szybciej powinniśmy odebrać zwrot spłaconego podatku. Działa to tak, że urzędy skarbowe w okresie trzech miesięcy regulują należności z obywatelami, naliczane od dnia, kiedy rozliczenie podatkowe fizycznie wpłynęło do urzędu skarbowego.

Terminarz pit 2013

Aż do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym formularz składają - osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, osoby opodatkowane na podstawie karty podatkowej, osoby z kleru mające dochody z wpłat odbieranych w związku z obejmowaniem zawodu o wymiarze duszpasterskim, z nałożonym podatkiem dochodowym zryczałtowanym od dochodów osób duchownych.

Do 30 kwietnia roku 2014 pit złożyć powinni – podatnicy naliczający podatek na wzór skali podatkowej, o której mówi art. 27 ust. 1 ustawy PIT (pit 36, pit 37), podatnicy organizujący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne rolnej produkcji opodatkowane 19% stawką na zasadach wypisanych w art. 30c ustawy PIT, podatnicy uzyskujący dochody z kapitałów pieniężnych opodatkowanych według zasad określonych w art. 30b ustawy PIT (pit 38), obywatele, którzy podjęli dochody z pieniężnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r., określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawy PIT.

W terminie wysłania rozliczenia podatkowego PIT-36 - Podatnicy trudniący się pozarolniczą działalnością gospodarczą interpretowaną poprzez skalę podatkową.

Ów termin dotyczy też rozliczania załącznika pit o 2012. Pit 0 używają podatnicy, którzy korzystają z ulg i odliczeń od podatku czy też dochodu jak i dochodu, z wyjątkiem odliczeń podatkowych. Pit o 2012 wysyła się łącznie z deklaracjami pozwalającymi na korzystanie z ulg podatkowych. Załącznik ten obowiązuje podatników, którzy składają pit 36, pit 37, pit 38. Pozostałe druki nie przewidują odliczeń. Należy przypomnieć, że małżonkowie rozliczający się wspólnie, którzy we dwoje używają ulg i odliczeń podatkowych, mają obowiązek złożenia pojedynczego załącznika pit o. W wypadku małżeństw, które rozliczają się pojedynczo, wymagane jest dostarczenie dwóch załączników, jeżeli każdy z małżonków korzysta z możliwości odliczenia. W gronie ulg, z jakich skorzystać mogą podatnicy, wymienić można:

 • Ulga na dzieci – odliczana za każde małe dziecko, obywatel musi być prawnym opiekunem dziecka, które nie skończyło 18 roku życia lub nadal się uczy (do 25 roku życia). Ustalana jest ta ulga proporcjonalnie względem liczby miesięcy, w trakcie których dziecko było pod pieczą podatnika, oznacza to że za każdy miesiąc przysługuje 1/12 kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów.
 • Ulga za Internet – odliczane mogą być także wydatki powiązane z użytkowaniem internetu, podatnik musi wykazać, że dokonał opłaty, ale nie jest dalej oczekiwana faktura VAT.
 • Ulga od darowizny – umożliwia odpisanie od dochodu kosztów do 6% całego dochodu rocznego, podobnie jak w przypadku ulgi za Internet, podatnik powinien posiadać dowód wpłaty na rachunek osoby lub też instytucji obdarowanej.
 • Ulga dla honorowych krwiodawców – tak jak w kwestii ulgi od darowizny obywatel odpisuje tu do 6% dochodu. Cenę pobranej krwi oblicza się mnożąc jej objętość razy kwotę za 1 litr.

  W czasie składania deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L - Podatnicy koordynujący pozarolniczą działalność gospodarczą, wobec których konkretny organ podatkowy, według przepisów Ordynacji podatkowej, wydał decyzję o przyjęciu prawidłowości wyboru i realizowania metody ustalania ceny transakcyjnej między powiązanymi podmiotami.

  Sprawdź! sii.org.pl

  PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>