Ulgi na dzieci, ulgi za Internet – przeczytaj!

Posted by on lut 21, 2014 in Artykuły | 0 comments

Naszym obowiązkiem jest płacenie podatków. Dorośli obywatele bez względu na wiek, status społeczny i wykonywany zawód zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań względem urzędu skarbowego. Gorycz przedstawienia oświadczenia skarbowego osłodzić mogą w zasadniczym stopniu odpisy od podatku. Co możemy odliczyć od podatku

Ulga internetowa 2013 stworzona jest dla płatników, którzy zatwierdzili formę opodatkowania skalę podatkową albo ryczał od przychodów ewidencjonowanych. Pozwala ona odpowiednio zmniejszyć zysk albo tez przychód o kwoty wydatków poniesionych na posiadanie z sieci komputerowej do 760 zł rocznie. Odliczenie za internet w 2013  roku po raz ostatni odbywa się na tradycyjnych zasadach. Począwszy od rozliczenia za 2013 rok prawo zezwalające na odliczenie internetu od podatku będzie przysługiwało wyłącznie w dwóch bieżących latach skarbowych. Świadczy to, iż szerokim aspekcie będą mogli spośród niej skorzystać jedynie podatnicy, którzy nigdy wcześniej z tej ulgi nie korzystali, przy czym limit wydatków wyniesie jeszcze 760 zł rocznie. Podatnik, który w zeznaniu za 2012 rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet, będzie miał prawo do odliczenia takich wydatków jeszcze tylko w zeznaniu za 2013 rok.

Ulga internetowa 2013

Odliczenie internetu od podatku to możliwość zaoszczędzenia funduszy przy podatników. Dochód wykazany w zeznaniu podatkowym potrafi być pomniejszony o koszty na Internet, kwota ta nie może jednak przekroczyć 760 zł.

Po niedługim czasie zniesiono nałożony odgórnie wymóg dokumentowania wydatków za pomocą faktury VAT, teraz do skorzystania z ulgi wystarczy dostarczyć dokument, z którego wynika, iż podatnik taki wydatek poniósł. to od lat udogodnienie z którego korzysta wielu podatników dowodem odliczenia za Internet 2013 to od lat ulepszenie z którego korzysta wielu podatników na przykład imienny rachunek czy przelew bankowy określonych sum na czerpanie z dostępu do sieci. Dokument, jaki potwierdzi, iż odliczenie internetu od podatku jest wskazane, powinien zawierać dane podatnika, dane dostawcy Internetu, wariant usługi oraz kwotę zapłaty za nią. Informacje te są niezbędne zwykle w przypadku rachunków zbiorowych, kiedy poza częścią daną na czerpanie z sieci są ponadto w nim zawarte dodatkowe usługi np. czerpanie z telefonu. Obywatel posiadający rachunek zbiorowy jest zobowiązany zwrócić uwagę, czy część wydatków na Internet jest wyodrębniona spośród pozostałych opłat, bowiem jest to niezbędne do wykorzystania z ulgi.

W ramach ulgi wolno także odliczyć wydatki na Internet stacjonarny, jak również mobilny, do którego płatnik ma dostęp za pomocą telefonu komórkowego. W ramach ulgi internetowej możliwe istnieje dodatkowo odliczenie wydatków poniesionych w kawiarence internetowej.

 

Dodatkowe ulgi - co możemy odliczyć od podatku

 

Ulga podatkowa w 2013 poza ulgą za internet obejmuje także:

  • Ulga na dziecko

    i za ubiegły i kolejny rok na jakiekolwiek dziecko podatnik ma przywilej odpisać od podatku określoną liczbę. Według fiskusa ulga istnieje na wszelkie małoletnie dziecko, w stosunku do jakiego płatnik: sprawował władzę rodzicielską, spełniał funkcję prawnego opiekuna (o ile dziecko z nim pozostawało) albo spełniał funkcję rodziny zastępczej. Dotyczy to również osób zajmujących opiekę zastępczą albo opiekę prawną nad dzieckiem (np. dziadków). Ulga przysługuje na wszystkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, ale jedynie jeżeli zarobki małoletniego nie przekraczają 3089 zł, także na dzieci bez względu na wiek, jakie otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną. Limit ulgi planowany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez jakie podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc przysługuje połowa ulgi.

  • Ulga od darowizny

    zatwierdza uprawnienie do odpisania od wpływu na odpowiednie cele do 6% rocznego wpływu. By osiągnąć ulgę, podatnik musi posiadać zaświadczenie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W ostatnim przypadku zaświadczenie nie wystarczy. W zeznaniu podatkowym, oprócz kwoty, podajemy nazwę i adres obdarowanej instytucji. W sytuacji przekazania darów rzeczowych, jedzenia, ubrań itp. jesteśmy zobligowani posiadać dokument, z jakiego wynika wartość rynkowa darowizny (paragon albo faktura, poświadczające wartość darowizny) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej uznaniu. Darowizna nie może być podana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a ponadto osoby zakładającej działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu wyrobów tytoniowych. 6-procentowy zakres nie wchodzi w przypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Czyli pieniądze dane na zarządzane przez kościół hospicjum, noclegownie lub stołówkę wolno odpisywać od zysków w dowolnym wymiarze. Nawet 100 proc. zysku. W ostatnim przypadku można ubiegać się o zaświadczenie pokwitowania odbioru oraz, w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Potrzebny będzie też dowód poświadczający uczynienie darowizny.

Odliczenia PIT 2014 mogą bardzo obniżyć nasz podatek. Pamiętaj o ulgach i zorientuj się, jakie mamy ulgi podatkowe w tym roku.

Zobacz też! program pit 38

PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>