Umowa zlecenie – jak poprawnie rozliczyć się z podatku dochodowego

Posted by on mar 9, 2014 in Artykuły | 0 comments

Pracodawca zatrudniający ludzi na bazie umowy zlecenia albo umowy o dzieło nie uniknie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego albo zaliczki na podatek. Jakie podatki od umowy zlecenia jesteśmy zobowiązani zapłacić? Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego? Na jakie odliczenia podatkowe 2012 można liczyć? 

Podatki od umowy zlecenia

 

Płatnik zawierający umowę zlecenia lub umowę o dzieło z osobą która nie jest jego pracownikiem, musi pobrać zaliczkę bądź ryczałt od należności z tytułu tej umowy. Jeżeli kwota należności wskazana w umowie nie przekracza 200 zł, należy uzyskać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent przychodu. Podatek ten wiąże się od przychodu bez rozliczenia kosztów jego otrzymania. Podatnik (przedsiębiorca) zobowiązany jest do podliczenia, pobrania oraz dostarczenia zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika lub siedziby bądź miejsca wykonywania działalności, jeśli płatnik nie posiada siedziby. Podatek ten należy oddać do 20. dnia miesiąca będącego po miesiącu, w jakim pozostał przyjęty. Ponadto, w czasie do końca stycznia roku będącego po roku podatkowym, płatnik zobligowany jest jeszcze do dostarczenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Podatnik nie wykazuje kwot wynikających z umów spełniających ww. warunki ani w PIT-11 ani w PIT-4R.

Zwrot podatku na konto

 

Podatnicy po złożeniu zeznania podatkowego z niecierpliwością oczekują na chwilę, w której otrzymają zwrot podatku. Żeby upewnić się, jaka będzie to kwota, można wziąć ze profesjonalnego narzędzia, zwanego kalkulator zwrotu podatku. Zwrot podatku kalkulator obliczy dosłownie w kilka chwili. Żeby zaczerpnąć z obecnego rozwiązania wystarczy w wyszukiwarce Internetu wpisać kalkulator zwrotu podatku oraz wejść w którykolwiek z uzyskanych wyników.

Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego

 

Rozliczenie podatku dochodowego nie jest łatwe, jednak starczy trochę koncentracji, a nie powinno być z nim kłopotu. W współzależności od tego, jak duży wpływ osiągnęliśmy w konkretnym roku, wysokosc podatku dochodowego może być różna.

 

Podstawą obliczeń jest przychód uszczuplony o koszty jego otrzymania, składki na ubezpieczenie społeczne oraz aktualne ulgi.

Skala podatkowa:

• 0 - 85 528 zł – podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

• Powyżej 85 528 – podatek wynosi 14 839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

 

Najprościej rozliczyć podatek singla. Jeżeli zysk mieści się w początkowej skali podatkowej (czyli 85 528zł), to najpierw zysk mnożymy razy 18%, a następnie odejmujemy ilość wolną od podatku 556,02. Od kwoty podatku odejmujemy też składki zdrowotne, ulgi i 1% przeniesiony na rzecz Organizacji Użytku Publicznego.

Odliczenia podatkowe 2012

 

Podatnicy|Obywatele|Płatnicy} mogą skorzystać|wziąć|zaczerpnąć|wykorzystać} z ulg, które|jakie} pomniejszą|zmniejszą|zniwelują} płacony podatek. Jako odliczenia podatkowe 2012 potraktować można:|wolno:}

  • składki na ubezpieczenia społeczne: zapłacone w roku podatkowym|skarbowym} bezpośrednio|prosto} na własne|nasze|swoje|prywatne|indywidualne} ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz|także|również} osób z nim współpracujących, potrącone w roku podatkowym|skarbowym} przez|poprzez} płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i|oraz} rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe;
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane|połączone|powiązane} z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych;
  • wydatki ponoszone przez|poprzez} podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej|niewchodzącej} w roku podatkowym|skarbowym} kwoty 760 zł;
  • darowizny przekazane|przeznaczone|wydane|przeniesione} na cele (nie więcej jednak|natomiast|jednakże} niż 6% dochodu);|zysku);|przychodu);|wpływu);}
  • faktycznie poniesione|wzięte} w roku podatkowym|skarbowym} wydatki na spłatę|wypłatę} odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego|przydzielonego|przyznanego} podatnikowi|płatnikowi|obywatelowi}, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych|swoich|naszych|indywidualnych} potrzeb mieszkaniowych.

Jeśli natomiast płatnik podpisuje umowę z osobą niebędącą jego pracownikiem, jakiego miesięczna suma należności określona w umowie przekracza 200zł albo ze swoim pracownikiem, nawet w sytuacji, kiedy kwota należności przekracza 200 zł, potrzebne jest uzyskanie zaliczki na podatek dochodowy (ryczałt nie posiada zastosowania). Również i w tym przypadku kwoty pobranych zaliczek należy przeznaczyć na rachunek urzędu skarbowego w momencie do 20. dnia miesiąca będącego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Po skończeniu roku skarbowego płatnik wykazuje te kwoty w zeznaniach PIT-4R oraz PIT-11.

Sprawdź! program pit 38

PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>