Czym jest PIT-37

druk deklaracji podatkowej 300x225 Czym jest PIT 37 PIT 37 jest formularzem podatkowym obowiązującym osoby pracujące w oparciu m.in. o umowy o pracę, dzieło czy zlecenie. Wiąże się z tym kilka czynników, odróżniających go od reszty obowiązujących deklaracji.

Kogo obowiązuje PIT-37

Na początku tekstu zostały wyszczególnione tylko najliczniejsze grupy obywateli, których dotyczy ten druk deklaracji podatkowej. Prócz nich, PIT-37 obowiązuje również osoby pobierające:

  • wynagrodzenie z racji pracy służbowej
  • emeryturę oraz rentę
  • świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne
  • zasiłki oraz stypendia
  • przychody z działalności wykonywanych osobiście
  • świadczenia z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ulgi oraz załączniki do PIT-37

W zależności od pobieranych ulg do deklaracji PIT 37 należy dołączyć kilka załączników:

  • załącznik D dotyczy osób korzystających z ulg na mieszkanie
  • druk O dotyczy obywateli, którzy odprowadzają darowizny lub pieniądze na cele podlegające ulgom podatkowym

Ulgi te podzielić można na cztery grupy – ulga internetowa, prorodzinna, rehabilitacyjna oraz ta, przeznaczona dla osób regularnie oddających krew. Każda z nich pozwala na nieopodatkowane korzystanie z przewidzianych w ustawie czynników.

Jak odprowadzać podatek

Rozliczać swoje podatki z tytuły pobieranych przychodów można zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Samą deklarację standardowo już można wypełnić w dwójnasób – ręcznie lub elektronicznie. Ta druga metoda pozwala na skorzystanie z programów pomocniczych, takich jak PIT pro, który bez opłat ułatwi wypełnienie deklaracji oraz jej przesłanie do urzędu. Druk naturalnie można również dostarczyć własnoręcznie lub drogą pocztową, najważniejsze by odbyło się to jednak przed upływem 30 kwietnia 2015 – wtedy upływa bowiem termin składania deklaracji za rok 2014.