Załączniki do PIT-37

deklaracja pit 300x225 Załączniki do PIT 37Formularz PIT-37 posiada trzy główne załączniki wpływające na wysokość odliczanego podatku. Druk O dotyczy odliczania niektórych wydatków oraz ulg, a 2K inwestycji mieszkaniowych. Samych wydatków związanych z mieszkaniem dotyczy jednak druk D.

Załącznik D do PIT-37

Załącznik ten należy złożyć w sytuacji gdy podatnik korzysta z którejś z niżej wymienionych ulg związanych z wydatkami mieszkaniowymi:

  • na spłatę odsetek od pożyczki lub kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub budowę domu
  • na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej na spłatę kolejnego kredytu
  • na kontynuację gromadzenia oszczędności na kredyt mieszkaniowych (na jednym rachunku w jednym banku)
  • na spłatę wraz z odsetkami kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w miejscu pracy
  • na spłatę wydatków związanych z remontem jeśli nie znalazły one pokrycia w dochodach

Rozliczanie z małżonkiem

W przypadku załącznika D do formularza PIT małżonkowie składają go w jednym egzemplarzu, niezależnie czy rozliczają się z podatków wspólnie czy indywidualnie. Podobnie sytuacja wygląda gdy rozliczasz się z dwóch deklaracji naraz – również należy dołączyć tylko jeden załącznik.

Załącznik O do formularzy PIT

Dokument ten powinien zostać dołączony do deklaracji podatkowej, jeśli obywatel korzysta z wymienionych niżej odliczeń:

  • darowizny na cele pożytku publicznego, krwiodawstwa lub kultu religijnego
  • wydatki na cele rehabilitacyjne
  • zwroty z racji pobieranych wcześniej świadczeń
  • ulga na internet, prorodzinna oraz abolicyjna
  • ulga na rzecz zatrudnienia w celu szkolenia zawodowego oraz aktywizacji osoby bezrobotnej

Podobnie jak w przypadku załącznika D, niezależnie czy małżonkowie rozliczają się wspólnie czy osobno, powinni załączyć tylko jeden dokument do którejś z deklaracji.